ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ- Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Илия Кузманов

Наслушах се на куп дрънканици относно „големия реверанс“, който се правел към служителите на МВР с новия закон за МВР. И тъй като ми писна да обяснявам, че нямам сестра , ви поствам част от кореспонденцията между СФСМВР и ЕК, в която ясно личи че извънредния труд, нощния труд и т.н. са изисквания на ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ- Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
Законодателство в сферата на трудовата заетост и социалните въпроси, социален диалог Трудово право, вследствие на съответните евро директиви. Ако някой не знае, да му обясня- БГ е страна член на ЕС!!!!
…………….
„Във връзка с разменената между нас кореспонденция бихме желали да Ви предоставим нова информация по Вашата жалба относно разпоредбите и практиките по отношение на някои аспекти от организацията на работното време на служителите на българското Министерство на вътрешните работи, регистрирана под номер СНАР(2011)03479 и впоследствие прехвърлена към Е11- РПо* 4674/13/ЕМРЬ. Както знаете, след като задълбочено анализираха жалбата Ви, службите на Комисията изпратиха запитване до националните органи чрез системата Е11РГЬОТ.

а) Планирани законодателни изменения

От отговорите на българските органи става ясно, че България възнамерява да въведе в срок до 31 юли 2013 г. необходимите изменения и допълнения в подзаконовата нормативна уредба на МВР с оглед постигане на пълно съответствие с директивата по следните въпроси:

1. Регламентиране на максималния размер на извънредния труд в съответствие с член 6 от директивата.
Еигореап Сотпшззюп В-1049 Вгиззе1з – Ве1дшт / Еигорезе Сотт1зз1е, В-1049 Вгиззе! – Ве1д1ит. ТеюрИопе: (32-2) 299 11 11
2. Регламентиране на реда за полагане на извънреден труд над максималния размер, а именно със съгласие на служителя и без негативни последици при евентуален отказ в съответствие с член 22, параграф 1 от директивата.
3. Регламентиране на полагането на нощен труд.

Поискали сме от националните органи да съобщят тези (проекто)изменения в законодателството възможно най-скоро.“
Целият текст на писмото е на http://sfsmvr.org/?id=home%2F2013.06

Едно мнение по „ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ- Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

  1. Последният доклад потвърждава, че здравеопазването е един от секторите с най-голям потенциал за създаване на работни места в Европа и показва къде инвестициите в обучение са спешно необходими“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *