ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ- Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Илия Кузманов

Наслушах се на куп дрънканици относно „големия реверанс“, който се правел към служителите на МВР с новия закон за МВР. И тъй като ми писна да обяснявам, че нямам сестра , ви поствам част от кореспонденцията между СФСМВР и ЕК, в която ясно личи че извънредния труд, нощния труд и т.н. са изисквания на ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ- Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
Законодателство в сферата на трудовата заетост и социалните въпроси, социален диалог Трудово право, вследствие на съответните евро директиви. Ако някой не знае, да му обясня- БГ е страна член на ЕС!!!!
…………….
„Във връзка с разменената между нас кореспонденция бихме желали да Ви предоставим нова информация по Вашата жалба относно разпоредбите и практиките по отношение на някои аспекти от организацията на работното време на служителите на българското Министерство на вътрешните работи, регистрирана под номер СНАР(2011)03479 и впоследствие прехвърлена към Е11- РПо* 4674/13/ЕМРЬ. Както знаете, след като задълбочено анализираха жалбата Ви, службите на Комисията изпратиха запитване до националните органи чрез системата Е11РГЬОТ.

а) Планирани законодателни изменения

От отговорите на българските органи става ясно, че България възнамерява да въведе в срок до 31 юли 2013 г. необходимите изменения и допълнения в подзаконовата нормативна уредба на МВР с оглед постигане на пълно съответствие с директивата по следните въпроси:

1. Регламентиране на максималния размер на извънредния труд в съответствие с член 6 от директивата.
Еигореап Сотпшззюп В-1049 Вгиззе1з – Ве1дшт / Еигорезе Сотт1зз1е, В-1049 Вгиззе! – Ве1д1ит. ТеюрИопе: (32-2) 299 11 11
2. Регламентиране на реда за полагане на извънреден труд над максималния размер, а именно със съгласие на служителя и без негативни последици при евентуален отказ в съответствие с член 22, параграф 1 от директивата.
3. Регламентиране на полагането на нощен труд.

Поискали сме от националните органи да съобщят тези (проекто)изменения в законодателството възможно най-скоро.“
Целият текст на писмото е на http://sfsmvr.org/?id=home%2F2013.06

Защо се гордея, че съм част от СФСМВР?

Преди около година се срещнах с едни хора, които бяха по-скоро като литературни типажи от роман на Джеймс Клавел, отколкото представители на родното ни МВР.

Видях едни хора, които обединени и заедно се бореха с най-тежката и най-ръждясалата машина в България – клеясалото МВР.

Докоснах се до хора, които макар, че бяха ощетявани, тъпкани и им беше оказван натиск да влязат в калъпа, отказваха и отстояваха правото си да бъдат хора и да бъдат личности в обезличаващата система на МВР.

Тези хора не знаят колко уникални са и нямат представа как едни други хора в България и Европа им се възхищават.

Не намират време да се поздравят и да си благодарят, защото макар решили поредния проблем има още стотици, които чакат тях и едни други стотици безправни служители в МВР, които разчитат на тях.

Това са борците, които много често по време на празници  оставят семействата си сами, а те са заедно, решавайки поредния конфликт или  опитвайки се да преборят за пореден път някоя дискриминираща заповед или друга глупост, произведена от МВР.

Те не се оплакват,  защото знаят колко важна е тяхната роля и знаят, че това е техен избор, но и техен дълг.  Те създадоха СФСМВР и знаят, че не е достатъчно да си създател, а трябва да отглеждаш, възпитаваш и развиваш създаденото.

Тези хора се грижат един за друг и няма нищо по-нормално от това, защото когато на системата не и пука за хората, единственото спасение е в хората, които са до теб в битките ти и които са не само съмишленици, но и  бойни другари.

Тези хора са пример за подражание, сбъдната мечта, водачи на революция и всеки сам по себе си е едновременно и  Дон Кихот и Санчо Панса.

Те са Дон Кихот-и, защото подобно на него за тях е най-важно да съхранят своята нравственост, свободната си душа и аристократизъм, а най-страшното е незачитането на човешката личност.  Изтъкани са от идеали, които искат да претворят в дела, искат да оставят след себе си следа и се опитват да направят света по-добър, по-съвършен и по-справедлив.

Те са и Санчо-вци, защото са земни, обикновени хора със семейства и деца,  житейски проблеми и здраво стъпили на земята.

… и е прав  Дон Кихот, когато казва, че  „не е важно с кого си расъл, а с кого си пасъл”, а аз се гордея, че тук и сега съм част от СФСМВР, защото това не е само Синдикална федерация на служителите в МВР, но и  Семейството на  Фантастичните Свръх-хора, Мечтаещи Всичко да е Различно.

За нас

 

Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) е най-голямата полицейска синдикална организация в страната. Основана е през февруари 2009 година, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008 година. В момента в СФСМВР членуват над 7 000 служители на МВР – както държавни служители, така й лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР.

Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на Устава на СФСМВР.

СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.