Не съм съгласен!*

Уважаеми колеги полицаи,

Не се притеснявам да ви наричам така, защото аз не се срамувам от това, че съм полицай, а напротив – гордея се. Сигурен съм, че това важи и за вас. Искам да изразя своето, а сигурен съм и на всеки от вас, несъгласие с някои от аспектите на работата ни, като наблегна твърдо на господа ръководителите ни на всички нива, че нещата са повече от сериозни.

На първо място, колеги, аз не съм съгласен моите пари да бъдат крадени и то по особено нагъл и безапелационен начин. Независимо дали ги наричат пари за дрехи, за извънреден труд, антикорупция или както си пожелаят да го нарекат тези, които са ги обсебили. Това несъмнено са наши пари. И тези пари са изработени с нашите ръце, с нашето време, с нашите нерви, с нашето здраве. И то, за да може опредени кръгове да си припишат фалшиви заслуги на пестеливост и разумно харчене, когато други служби се чудят за какво да ги дадат, само и само да бъдат усвоени.

Не съм съгласен още, че тези пари после отиват не за тръбените кампании в помощ на деца на пострадали колеги или друга очевидно също толкова лицемерно – благородна кауза, а за създаване на излишен и граничещ с тънкото ми чувство за кич лукс, който някои очевидно не могат да си позволят вкъщи и затова компенсират на работните си места. Не съм съгласен още да осигурявам този чужд лукс, давайки всичко от себе си, скъсвайки се от работа, ограничавайки се от нужната, а не прекомерна почивка, лишавайки същевременно семейството и приятелите си от себе си, в отговор на което да бъда определян като некадърен, некомпетентен и мързелив.

Не съм съгласен да ме правят за смях, когато ходя като просяк по хората да моля за подаяния и милостиня, за да мога да свърша качествено работата си, да бъда осмиван поради отдавна престарелите, амортизирани и преминали всякакъв разумен и неразумен срок за експлоатация консумативи. После да бъда подиграван и от Вас, господа ръководители, като бъда следен за конфликт на интереси.

Не съм съгласен да бъда осмиван от обикновените хора, от престъпниците и от Вас, господа ръководители, когато заявявате, че няма пари за каквото и да било, а Вие същевременно да разхищавате тези уж липсващи пари за лични цели дори и в извънработно време, успокоявайки съвестта си с измисленото от такива като Вас за такива като Вас „полага ни се по закон“.


Не съм съгласен доблестни мъже да бъдат принуждавани да се молят и унижават, докато опредени „колеги“ в кавички, тъй като „полицай“ не е признак за заемана длъжност, а начин на мислене – та, тези „колеги“ и ръководни органи да се възползват всячески от системата за лични нужди, да се возят на неприлично удобни и категорично поставящи под въпрос финансовата им независимост от хората от другата страна на барикадите автомобили, да живеят в отговарящи на същото описание жилища, да посещават лъскави ресторанти и заведения в повече от съмнителна компания, като на всичкото отгоре биват поощрявани, награждавани и рекламирани от ръководния състав, показващ в случая пълно нехайство към иначе силно прокламирания „добър имидж на българския полицай“. 

Не съм съгласен да бъда хвърлян с прашка срещу тежкото въоръжение на престъпниците, когато нещата могат да се разрешат само с едно телефонно обаждане от страна на господата ръководители, които в случая подигравателно да демонстрират нищо повече от безхаберие и незаинтересованост.

Не съм съгласен да бъдат нарушавани мои лични права и Вие, господа ръководители, да се бъркате в личния ми живот, като ме заплашвате с професионални спънки във всички случаи, в което до Вас достигне слух за опитите ми да обмислете съвестно разликата между професионален и личен живот, защото ако досега макар и противоречейки на известните ни природни и физични закони чашата упорито не прелива, то засягането интересите на семейството ми би била липсващата капка.

Същевременно проявявам пълно разбиране към желанието на определени колеги МВР да остане тромава и мудна система и като такава да продължи да бъде лош стопанин и позволява на въпросните колеги да се крият в уютните си, лъскави канцеларийки, уповавайки се и оправдавайки огромните си заплати единствено с издаване, изпълнение и контрол на морално престарели, деградирали и безвъзвратно изгубили нравствената си сила милиционерски заповеди, на чиято „оглупяла мъдрост“ всеки трезво мислещ човек единствено би „плюл намръщено“.

В тази връзка Ви призовавам, господа ръководители, да обърнете нужното внимание на протежетата си по места да имат предвид, че може би пък съвсем случайно дори само един от нас да остане на работа и след като Вие се оттеглите в заслужена почивка или по друга скоропостижна причина и тогава те ще трябва да изпаднат в незавидното положение да се гледат в очите с този един и сами да се чувстват неловко от лицемерната промяна в собственото си поведение.

Ако случайно моето несъгласие Ви се стори възмутително или нагло, господа ръководители, то припомнете си наученото в час по физика, че всяко действие поражда обратно по сила и противоположно по посока противодействие. Т.е. моето несъгласие е нищо друго освен адекватен отговор на демонстрираното през целия Ви ръководен стаж тенденциозно отношение от Ваша страна към подчинения Ви състав.

Може да Ви прозвучи гордо и неоснователно, но не защото аз или някой друг мисли, а просто наистина ние не заслужаваме демонстрираното от Вас отношение. В случай, че сте забравили или не Ви е било казвано при постъпването Ви в длъжност, ръководните служби освен исканите от тях привилегии получават и редица отговорности, които трябва да поемат. Вие сте сложени тук не само за да налагате политиката на определени кръгове в иначе уж деполитизирано МВР, а и да представлявате и защитавате подчинените си и техните права и интереси. Ако не ми изнася, то аз не бих се съгласил да приема тази длъжност.

Припомням все пак разликата между ръководител или работодател, каквито сте и господар или собственик, каквито със сигурност не сте.


Запомнете: по-високото професионално място в йерархията не дава право на своеволия, наглото и злобно отношение към другите не показва превъзходство над тях, говоренето на висок глас не е признак на образованост, незаинтересоваността от мнението та другите не е ерудираност, надменността не е равна на аристократизъм.

Знайте, господа ръководители, че ние, полицаите, вече стоим в МВР не толкова заради нещо, а въпреки всичко и най-вече – въпреки вас.

* Текстът е на служител в МВР, публикуван на една от страниците на СФСМВР, като  са нанесени леки стилистични корекции.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ- Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Илия Кузманов

Наслушах се на куп дрънканици относно „големия реверанс“, който се правел към служителите на МВР с новия закон за МВР. И тъй като ми писна да обяснявам, че нямам сестра , ви поствам част от кореспонденцията между СФСМВР и ЕК, в която ясно личи че извънредния труд, нощния труд и т.н. са изисквания на ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ- Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
Законодателство в сферата на трудовата заетост и социалните въпроси, социален диалог Трудово право, вследствие на съответните евро директиви. Ако някой не знае, да му обясня- БГ е страна член на ЕС!!!!
…………….
„Във връзка с разменената между нас кореспонденция бихме желали да Ви предоставим нова информация по Вашата жалба относно разпоредбите и практиките по отношение на някои аспекти от организацията на работното време на служителите на българското Министерство на вътрешните работи, регистрирана под номер СНАР(2011)03479 и впоследствие прехвърлена към Е11- РПо* 4674/13/ЕМРЬ. Както знаете, след като задълбочено анализираха жалбата Ви, службите на Комисията изпратиха запитване до националните органи чрез системата Е11РГЬОТ.

а) Планирани законодателни изменения

От отговорите на българските органи става ясно, че България възнамерява да въведе в срок до 31 юли 2013 г. необходимите изменения и допълнения в подзаконовата нормативна уредба на МВР с оглед постигане на пълно съответствие с директивата по следните въпроси:

1. Регламентиране на максималния размер на извънредния труд в съответствие с член 6 от директивата.
Еигореап Сотпшззюп В-1049 Вгиззе1з – Ве1дшт / Еигорезе Сотт1зз1е, В-1049 Вгиззе! – Ве1д1ит. ТеюрИопе: (32-2) 299 11 11
2. Регламентиране на реда за полагане на извънреден труд над максималния размер, а именно със съгласие на служителя и без негативни последици при евентуален отказ в съответствие с член 22, параграф 1 от директивата.
3. Регламентиране на полагането на нощен труд.

Поискали сме от националните органи да съобщят тези (проекто)изменения в законодателството възможно най-скоро.“
Целият текст на писмото е на http://sfsmvr.org/?id=home%2F2013.06

Да си пишеш с министър за търговията със сигурността и подигравката с 50 000 души

Уважаеми министър Цветанов,

 

с изненада разбрахме, но не от писмо изпратено до СФСМВР, а от пресцентъра на МВР, че все пак има някакво обсъждане на исканията на Федерацията, изпратени на 27.07.2012г. до МВР,  в които беше изрично написано, че искаме да започнат преговори по тях. Два месеца по-късно тези преговори са все още химера и научаваме какво се случва и по какъв начин от медиите.

 

Уважаеми Министър Цветанов, във Вашето съобщение пишете, че сте удовлетворен от социалния диалог в МВР, но нека Ви информираме, че социалният диалог, съгласно дефиницията на Международната организация на труда включва:

–  всички форми на обмяна на информация,

–  консултиране,
–  колективно трудово договаряне и
– механизми за съвместно вземане на решения, основани на различни процедури, между правителствата, представителите на работодателите и работниците по въпроси, отнасящи се до икономически и социални политики от общ интерес.

 

Информирането на социалните партньори посредством пресцентъра на Министерството НЕ Е социален диалог и именно поради това искаме да Ви попитаме от какво точно сте удовлетворен?

В същото това Ваше обръщение, което не благоволихте да ни изпратите, преди да го разпространите сред медиите е написано, че порционът е увеличен със 100%, но никъде не е упоменато за каква сума става въпрос. В случая си говорим за порцион за служителите в МВР, който е увеличен от 30 лева на 60 лева на месец, което Министър Цветанов е от 1 лев на 2 лева на ден. Бихме искали да Ви попитаме, какво точно може да се купи с тези 2 лева на ден и ако е възможно да направите списък с примерни менюта, заведения за хранене и хранителни магазини, в които тази сума ще бъде достатъчна за задоволяване на нуждите на един служител в МВР, като вече знаем къде да очакваме Вашия отговор – не в писмо до СФСМВР, а на сайта на МВР.

Информацията, че в последните няколко месеца полагате усилия за увеличаване възнаграждението  на служителите в МВР по никакъв начин не е достигнала нито до синдикалните организации, които ги представляват, нито до тях самите. Именно затова се налага социалните партньори да Ви напомнят, че имате ангажименти  към Вашите подчинени, един от които е информиране, консултиране и гарантиране на тяхното участие в процеса на вземане на решения, които Вие към настоящия момент не сте изпълнил.

Не сте изпълнил и ангажимента си да изпратите протокол от проведената среща на 22 август 2012г. на СФСМВР, което намираме за изключително притеснително. Смятаме, че един месец за изготвяне на протокол е повече от достатъчен и започваме да смятаме, че неговата липса представлява опит за ограничаване достъпа ни до информация. Това, министър Цветанов, е в противоречие с доста нормативни актове и със Споразумението между СФСМВР и МВР.

Изключително интересен е аргументът Ви, че очертаването на периметър около полицейския служител, който не бива да бъде прекрачван, би внесло непоправимо объркване в правната практика. Ако бяхте прочели писмото, в което излагаме предложенията си за законодателни промени, вероятно щяхте да установите, че изобщо нямаме предвид подобен “периметър”.  Впрочем, може би наистина не е зле да се запознаете с документите, които адресираме до Вас. По-добре късно, отколкото…

Аргументирането на Вашия отказ да бъде разрешена втора работа на служителите в МВР с  „няколко-месечен експеримент, направен преди 17 години, и приключил с незавидни резултати” е най-малкото несериозно.  Преди 17 години е имало и местни избори, които са завършили с незавидни резултати за много общини, които днес – 17 години по-късно, са с много добре развита инфраструктура и качество на живот.  Следвайки логиката, която Вие използвате, никога не би трябвало да се борим за свободата си и да се примирим да сме роби, защото имаме експеримент, направен през 1876 г., завършил с незавидни резултати за българските революционери.

 

Уважаеми министър Цветанов,

Ние ще спрем да анализираме думите написани от Вас или някой Ваш подчинен в отговор на нашите искания.

Ще спрем да си говорим с Вас през медиите и социалните мрежи.

Отказваме се да Ви убеждаваме, защото Вие не искате да бъдете убеден, че само в  диалога и в колективните преговори, могат да се изчистят противоречията, да се постигнат взаимно приемливи компромиси и да се открие онази пресечна точка на интереси, която да спомогне за придвижване напред и въвеждане на различни форми на гъвкавост и сигурност.

Уважаеми министър Цветанов, ще получите нашия отговор на 23  и 24 септември 2012г.

Надяваме се, че поне тогава ще имате достойнството и смелостта да застанете до нас и да ни обясните защо социалният диалог се превърна в медиен такъв и кога ще започнете да се държите като министър на вътрешните работи, а не като председател на ПП „ГЕРБ”?

 

СФСМВР – синдикат на пионери

* Отговор на публикацията със заглавие „Синдикат на пенсионерите“

Публикацията на Валентин Стоев от  25.06.2012г.  /линкът е тук/ е написана по един обиден  за СФСМВР начин, затова искаме да кажем няколко неща на господин Стоев:

1. СФСМВР не е организация, която  „отново се сети” да се „разшава”,  a представи резултати от социологическо проучване, в което участваха 585 служители в МВР. За разлика от  твърденията, представени от Вас, господин Стоев, които не са подкрепени с факти, а аргументацията е била игнорирана, СФСМВР представи не само факти, но и резултати от първото по рода си  обективно изследване, в което са участвали редови служители в системата.

2. В проучването не се споменава за „сигурност”  в кариерното израстване и желание на служителите в МВР за гарантиране на кариерното развитие, както Вие отново  неоснователно твърдите. Бяха представени количествени резултати, доказващи наличието на нелeгитимни фактори за развитие на кариерата, а именно – връзки на високо ниво и близките отношения с началниците. В допълнение искаме да Ви информираме, че СФСМВР не оспорва резултати от социологически изледвания по тази тема, правени по тези проблеми от други организации / ако има такива/. Ако и в тях се доказва наличието на  субективни фактори за кариерно развитие, то искаме да знаете, че притеснението ни е още по-голямо, защото тази ситуация явно се дължи на последователна политика на национално ниво за неглежиране на експертите и  в такъв случай ние, служителите в МВР,  не сме изключение, а част от правилото. Това обаче, не означава, че трябва да се успокояваме от факта, че кадърните и способни хора остават на най-ниските нива в йерархията, а напротив – трябва да се притесняваме, защото кадровата криза и лавина от некомпетентни ръководители ще се случи във всички сектори, а не само в МВР.

3. В отговор на Вашия въпрос: „Само униформите и онова на коланите ли карат властта (а и населението) да се отнасят с особена сериозност към заплатите, кубинките и кариерното израстване на полицаите?”, искаме да Ви кажем НЕ! Това, което кара гражданите на България да се отнасят с уважение към служителите в сектор „Сигурност” са техните компетентност, адекватни реакции и добра екипировка. И да, става въпрос за пари, но ако Вие, можете да осигурите компетентни и добре екипирани и оборудвани служители в МВР, без финансови ресурси  – то ние от СФСМВР искаме партньорство с Вас и ще се възползваме от Вашето предложение.

4. На следващия си въпрос: „Специални хора ли са полицаите и техните сърдити от време на време синдикати?” получавате отговор – ДА! Полицаите са специални хора, както и всеки един гражданин на страната и съгласно Конституцията те, както всеки един са равноправни граждани на Република България с няколко разлики, които са съществени:

а. Служителите в МВР нямат право на втора работа и трябва да изържат семействата си с тези доходи.

b. Хората, на които Вие откровено се подигравате във Вашето писание са тези, от които зависи безопасността и сигурността на всеки един от нас и на нашите деца и тези хора работят на смени, работят на празници и когато Вие си почивате с Вашето семейство, те се грижат за Вас.

c. Привилегията, за която Вие говорите е компенсация за това, че са отнети права дадени съгласно Конституцията на България на всеки един от нас.

 

В допълнение, ако смятате, че представянето на резултати от социологическо проучване и множеството си неуспешни опити да представим това на ръководството на МВР, ни прави сърдити – добре, имате право да мислите каквото си искате, както и ние. Официалната позиция на СФСМВР е, че сме последователни и се опитваме, отново безуспешно, да проведем социален диалог, който не по наше желание, бе изроден в два монолога.

 

Във Вашата публикация, много пъти споменахте за това, което носят полицаите на колана си и искаме да Ви кажем, че те носят много неща – носят радиостанции, белезници, палки, пистолети, Teaser-и, фенерчета и т.н. и не знаем какво точно имате предвид, но не желаем и да правим догатки.

 

Вместо заключение:

 

Господин Стоев, явно темата МВР Ви е интересна, но  от това, което сте написал става ясно, че не сте запознат с проблемите на служителите, както и с резултатите от  нашето социологическо проучване и именно за това Ви предлагаме нашата помощ. Информираме Ви, че ако проявите желание, сме готови да Ви окажем съдействие с надеждата, че в следващата Ви публикация ще се запознаем със задълбочен и детайлен анализ на ситуацията, който бихме оценили.

Цветанов, кога ще спрем да си говорим през медиите?

На 12 юни 2012 година, СФСМВР представи резултатите от първото независимо изследване в България, целящо да се проучи мотивацията на българския полицай по отношение кариерно развитие, здравословно състояние, екипировка и оборудване, нерегламентиран натиск и извънреден труд и отпуски.

В обичайния си стил на пренебрежение и арогантност, министър Цветанов, не пропусна да спомене, че не е наясно с това по каква методика е направено социологическото проучване на СФСМВР .

Няколко месеца преди пресконференцията, представителите на Министерството бяха информирани за нашите намерения и нашата методика, като тогава се опитаха да ни спрат, казвайки, че не сме регистрирани като администратор на лични данни. Не искаме да коментираме некомпетентността на нашите управници, относно случаите, в които се налага такава регистрация, но можем да ги уверим, че и в това отношение сме перфектни и много преди да ни я поискат ние я имахме.

След като, не успяха да ни преборят на етап „проучване“, се опитаха да ни оборят през медиите на етап „представяне на резултатите“. Подобна постъпка е жалка и показва  за пореден път нежеланието на висшето ръководство, което взема решения и от което зависи нашия живот, да разговаря с нас и да чуе нашето мнение.

Още в края на 2011,  МВР бяха информирани за методиката, по която ще бъде направено нашето проучване. На 12 юни 2012г., те получиха копие от  него, в което е описана методиката, а именно:

„Извадката е квотна и отразява изцяло структурата на полицията по сектори (т.е. делът на секторите в извадката съвпада с този в полицията като цяло)“

Това обаче, не беше достатъчно на нашият Министър. Трябваше да се появи в медиите и да уточни, че „не знае по каква методика и как е правено изследването.“ В допълнение, за да омаловажи и неглижира мнението на всички участвали в проучването той каза, че  „в условията на криза всички изследвания, в която и да е област, биха дали подобен резултат.“ 

Министър Цветанов, ние искаме да Ви зададем само три въпроса:

1. Кога ще спрем да си говорим през медиите?

2. До кога ще неглижирате синдикат, който представлява повече от 7 000 от вашите служители?

3. Кога ще кажете на всичките 585 човека, участвали в изследването, че тяхното мнение е незначително и  няма значение за Вас?

Цветанов, до кога ще си говорим през медиите? Борисов, кога ще намериш време за истинските си бивши колеги?

Цветанов се среща със сръбски актьори, а Борисов открива международни конференции и никой от тях не намира време за среща с българските полицаи

Като един редови служител в МВР, основният източник на информация, който използвам са информационните сайтове и сайта на Министерството.

Изненадата ми беше голяма, когато само за дата 15 май 2012година видях, как моят Министър предпочита да се среща със сръбски актьори и да си говори по телефона със сръбски режисьори, но не и с представители на моята Федерация. Моят Министър не иска да чуе моето мнение, но е силно зависим от мнението на хора, които нямат нищо общо с неговия ресор и отговорности.

Впечатлих се още повече, когато видях Министър – председателя, на откриване на международна конференция на  33-ма началници на столични полиции и когато прочетох, че „ Бойко Борисов поздрави участниците във форума и изрази задоволство от срещата с бивши колеги. “Много съм щастлив, че съм сред вас. Вие, началниците на столичните полиции, сте стожерите и най-важните в изпълнението на полицейските задачи”… и ми стана болно и тъжно и ми загорча от лицемерието и безразличието, което моите управници демонстрират към мен, моите колеги и моята Федерация.

Уважаеми Господин Премиер, от началото на месец февруари 2012г., моята Федерация с моето знание и по мое желание, Ви изпраща всеки ден писмо, в което моли да се срещнете с бившите си колеги. Истинските Ви бивши колеги, тези, които сме в България. Вие неглижирате, игнорирате и не показвате воля да се срещнете с нас, но на международен форум ги поздравявате и се чувствате доволен.

Господин Борисов, защо не искате да се срещнете с нас? Срам ви е нас и от положението, в което се намираме? Притеснявате се от политическата отговорност, която трябва да поемете, а не се осмелявате да вземете решение за това? Срамувате се от управленските си решения и затова които маргинализираха мен и моите колеги? Не сте убеден в качествата на Вашия Министър на вътрешните работи и затова затваряте очи, преструвайки се, че няма проблем?

Господин Министър – председател, срамно е и е жалко, и е обидно не само за мен, но и за всички мои колеги, които работят в МВР, защото все още вярват в доблестта, справедливостта и коректността.

Господин Борисов, моля Ви, покажете, че имате тези качества и спрете да лицемерничите. Моля Ви, намерете достатъчно смелост и се срещнете с нас.

 

Уважаеми Господин Министър на Вътрешните работи, можете ли да ми обясните, защо един сръбски актьор е по-важен от нас? С какво този, който изкарва пари, пресъздавайки една измислица е по-ценен от тези, които всеки ден се борят Вие, Вашите деца и Нашия Премиер да живеете по-спокойно и сигурно?

Защо се срещата с нас, само когато трябва да „дърпате уши” и никога, когато трябва да се държите мъжки и да вземате отговорни решения за бъдещето на нашата страна и нашите семейства?

Защо ни възприемате като врагове и не разбирате, че се борим за едно и също нещо – отстояваме правото си да живеем добре, семействата ни да са спокойни, а децата  ни да се усмихват. Господин Цветанов, не разбирате ли, че аз, моята Федерация и Вие, нямаме разногласия? Какво трябва да направя, за да Ви убедя? Какво трябва да извърша, за да започнете да ме слушате? Господин Министър, защо не искате да се срещнете и да говорите с мен и моята Федерация? Срамувате ли се от мен? Страхувате ли се от мен? Или просто изпълнявате заповед на висшестоящ?

Господин Премиер и Господин Министър на вътрешните работи, трябва ли да изляза на улицата с мои колеги, за да започнем да си говорим?